Sunday, May 3, 2009

Mesh ng ulo ng pagong

Proyektong halo-halo 7

Sinimulan ko na ang mesh ng pagong.


walang subsurfmay subsurf

No comments:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.