Thursday, April 16, 2009

Burador na dibuho ng matsing

Proyektong Halo-halo 2

Matagal na rin akong hindi nag-i-sketch. Narito ang ilang rough sketch ng matsing. Maraming kailangang pag-aralan para sa mesh at balahibo. Sa palagay ko kailang ng mga texture map para sa iba't ibang haba, kulay at kink ng balahibo.
No comments:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.