Saturday, April 18, 2009

Pangalawang tauhan: dibuho ng daga

Proyektong Halo-halo 4

Ito ay isa sa mga pangalawang tauhan na gagamitin ko sa kuwento. Ang daga.No comments:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.