Wednesday, April 29, 2009

Subok ng pakpak ng maya

Proyektong halo-halo: Pakpak ng maya

Ang una kong bersiyon ng rig ng maya ay gumamit ng IK chain. Makikita sa ibaba na hindi ko pa gaanong makuha ang pagtupi ng mga pakpak.

Heto ang maigsing subok ng animation ng pakpak. Inikot-ikot ko lang ang maya kaya nagshimmer bunga ng pagbabago sa ilaw. Di ko kasi naiparent ang ilaw sa root bone ng rig.

No comments:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.