Friday, April 24, 2009

Mesh ng Ibong Maya

Proyektong Halo-halo 6: Mesh ng ibong maya

Nakahanda na para sa rigging ang mesh ng ibong maya.No comments:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.