Sunday, April 19, 2009

Pangalawang tauhan: dibuho ng maya

Proyektong Halo-halo 5

Isa pang pangalawang tauhan na gagamitin ko, ang ibong maya.

No comments:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.